Få et sundhedstjek med præcision

Skrevet af: Democratic Eyewear

Vi arbejder for, at du kan bevare dit syn så længe som muligt. Det gør vi bl.a. ved at holde godt øje med dine øjne.

Get a professional health-check

Vi har udviklet en meget grundig øjenundersøgelse, som udover at tjekke dit syn med meget stor præcision også kan give dig et check af din sundhed og give os et praj om sygdomme, som øjet sladrer om.

Du kan booke et sundhedstjek hos os, hvis du ønsker det. Det koster 350 kr.

 

Vi holder godt øje med dine øjne

Vi vil gerne spille en aktiv rolle i at hjælpe med at opdage og forebygge evt. øjenforandringer hos dig. De kan nemlig være tegn på øjensygdomme, livsstilssygdomme mm. For ved flere af tidens livsstilssygdomme viser de første tegn sig på nethinden i dit øje. Hvis vi ser dig min. en gang om året, så kan vi følge enhver udvikling.

 

Vores sundhedstjek udføres med avanceret teknologi

Vi tager et digitalt billede af nethinden og måler trykket i dine øjne. Er du over 40 år, eller har du en sygdomshistorie i din nærmeste familie, vil optikeren måle trykket i dine øjne. Er du under 40 år, foretages trykmåling ifølge optikerens faglige og individuelle vurdering.

Med et sundhedstjek tjekker vores optikere dine øjnes generelle tilstand, men de kan også opdage tegn på sygdomme. Skulle det være tilfældet, sender vi dine nethindefotos videre til vores eget netværk af ni uafhængige, højt specialiserede danske øjenlæger, som i løbet af 72 timer giver deres vurdering og udarbejder en præcis henvisning videre i sundhedssystemet, hvis det er nødvendigt.

 

Hvorfor er et digitalt bilede af nethinden vigtigt?

Det er det, fordi et digitalt farvebillede af din nethinde og bagsiden af dit øje (Fundus), giver os mulighed for at opdage symptomer på øjensygdomme på et tidligt stadie.

Øjet er det eneste sted i kroppen, hvor det er muligt at observere helt små blodkar direkte.

Nethindefotoet kan derfor opdage symptomer på øjensygdomme som AMD (øjenforkalkning), grøn stær og andre sygdomstilstande som diabetes og forhøjet blodtryk på et tidligt stadie – ofte så tidligt, at selv ikke du har observeret, at noget skulle være galt. Det betyder, at en eventuel behandling kan sættes i værk i tide og dermed minimere de varige skader.

 

Derfor vil vi gerne se dig min. en gang om året

Dit syn og dit helbred er afgørende for din livskvalitet. Ser vi dig jævnligt, så kan vi følge udviklingen. På den måde får du mulighed for at forebygge i tide og måske helt undgå synstab på sigt.